Dawe - stránečky

Čas

Kalendář

Počasí

Graffiti slovník

All city - v každé části města je writer označen svým jménem.
Biting - styl graffiti je napodobeninou jiného sprayera
Blackbooks - osobní kniha ze skicami, historie writerů, dokumentace stylu a jeho vývoje
Bombing - nezákonný, masivní rozšiřování jména
Burner - skvěle nastříkané graffiti
Cap - rozprašovací hlava u sprayů - má více obměn.
Characters - kresby figurek, postav v osobitém stylu
Crews - seskupení writerů, kteří společně malují, vzájemně se motivují a ovlivňují
Crossing - překrytí graffiti malbou jiného writera, což je způsobeno často na základěkonfliktu, či zabrání atraktivní plochy v dané lokalitě
Fame - writer se snaží rozšířit své jméno, proslavit svůj styl
Wall of fame - plocha, kde má writer povoleno vytvořit své dílo, vznikají zde ty nekvalitnější umělecká díla
King - uznávaný writer se specifickou technikou a osobitým stylem.
Line - metro, specifické trasy metra.
Messages - kresby, které obsahují krátké oznámení
Murals - velkorozměrové malované zdi
Piece - velká kresba - obraz ve stylu nebo charakteru s označením data, podpisu a zprávy
Quick-Pieces - vychází ze Throw up techniky, čárkované, maximálně jednobarevné, avšak s pečlivě provedeným obrysem.
Style- cíl každého writera, mnohaletý proces, kdy se vyvíjí osobitý styl a způsob malování písmen
Throw-ups (T-ups) - maximálně se používají dvě barvy, bez nákladného designu, rychle a velkoplošně
Toy - nezkušený writer s mizernou či žádnou technikou
Bomb - rychle udělané graffiti
Can - plechovka spreje s barvou
End to end - pomalovaný vagon
Fresh - nováček mezi profíky
Graffiti - pochází z italštiny a znamená nápis
Jam - setkání writerů
Panel - graffiti pod okny vagonů
Production - graffiti která na sebe navazují
Sketch - náčrt,skica...
Tag - jednoduchý podpis writera
Whole car - je piece přes celý vagon včetně oken
Whole train - je zabarvená celá souprava nebo vlak
Writer - sprejer
Xeroxboy - sprejer, který napodobuje styl druhých
Zbombit něco - udělat někde piece nebo tag
Legal - legální plocha

graffiti